Termeni si conditii

Vă mulțumim pentru vizitarea www.cuatroperla.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile acestui site.

Orice informație cu caracter personal transmisă către acest site se supune prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest, însă nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la informațiile de pe acest site se face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale informatiilor de pe acest site.

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui site prin poșta electronică sau în alt mod, incluzând aici informații, întrebări, comentarii, sugestii vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea Cuatro Perla și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin posta. În plus, Cuatro Perla este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de arta, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept continute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site.

Cuatro Perla nu are nicio obligație de a folosi informația primită.

Conținutul acestui site, marca, texte, imagini sau alte materiale de pe acest site sunt proprietatea Cuatro Perla.

Nu este permisă reproducerea niciunei secțiuni a acestui site pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau site-uri.

® Marcă înregistrată a Cuatro Perla SRL. Toate drepturile rezervate.

Marca, mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest site aparțin Cuatro Perla SRL. Nimic din ceea ce contine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenta sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest site. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest site, sau în orice alt context pe acest site, cu exceptia celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunostință că Cuato P SRLerla își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.Link-urile de pe site-ul Cuatro Perla vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Cuatro Perla, iar Cuatro Perla nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe site-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Cuatro Perla nu poate fi considerată responsabilă pentru nici o schimbare ulterioară în alte site-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte site-uri nu implică susținerea acestora de către Cuatro Perla.

Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte site-uri pe care le vizitați.

Folosirea acestui site se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

Acest site vă este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, Cuatro Perla nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest site vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terte părți, precum și ca accesul la acest site va fi neintrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest site va fi securizat, și ca orice sfat sau opinie obținută de la Cuatro Perla prin intermediul acestui site vor fi corecte și de încredere. În consecință, Cuatro Perla, nu face nici un fel de declarații și nu iși asumă niciun fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Vă rugăm să verificați legislația din țara dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a restrictiona, suspenda sau înceta, fără o notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest site sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Cuatro Perla și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui site în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, indirecte, incidentale, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării continutului acestui site, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt site printr-un link de pe acest site sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le intreprindem sau nu în urma oricarui mesaj de posta electronica trimis de dumneavoastră.

Cuatro Perla și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui site nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui site sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legatură cu acestea. Orice material de pe acest site este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Cuatro Perla nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru ca ati folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest site. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest site, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțări în mod expres la orice pretenție față de Cuatro Perla sau față de reprezentanții săi, directorii, angajatii, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui site.Este interzisă intreprinderea oricărui act pe care Cuatro Perla, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui site, incluzând dar fără a se limita la:

  • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informatii private fără a avea acordul persoanei în cauza) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
  • Folosirea acestui site pentru a defăima sau calomnia Cuatro Perla, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Cuatro Perla;
  • Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților Cuatro Perla sau proprietăților altor persoane;
  • Afișarea pe, sau transmiterea către acest site a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenintatoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau retelele de securitate ale Cuatro Perla sau ale terților.

Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Dumneavoastră și Cuatro Perla sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătura cu folosirea acestui site vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.

Cuatro Perla nu garantează faptul că materialele și informațiile din acest site sunt disponibile sau potrivite în toate țările sau limbile.

Dumneavoastră și Cuatro Perla sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui site vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din România.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitați această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

Cuatro Perla © 2024

Am o întrebare